Framtidsgruppen

Gruppen arbetar med Kulturskolerådets uppdrag, identitet och roll, och ta fram ett förslag på justeringar av styrdokument eller andra policydokument som berör Kulturskolerådets uppdrag och verksamhet. Fram till årsmötet 2015 ska förslag på ny plattformstext och reviderade stadgar lämnas till styrelsen. Arbetsgruppen ska också kunna vara en referensgrupp för Kulturskolerådets dialog med regeringskansli eller andra berörda myndigheter. Gruppen skall också ta fram ett stödmaterial för skolor/kommuner som rör skolorna lokala uppdrag. I gruppen deltar: Björn Emmoth, Jalle Lorensson, Christer Olofsson, Yvonne Gärd samt Torgny Sandgren, adjungerad.

Kontaktperson i SMoK:s styrelse