Konferensgruppen

Konferensgruppens uppdrag är att verka för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjande insatser. Gruppen har ett innehållsansvar för den årliga rikskonferensen samt KMA:s pedagogpriser. I gruppen deltar: Andrine Bendixen-Mangs, Berit Lindh, Mikael Jäderlund samt Torgny Sandgren och Jenny Ramnér, adjungerade.

Kontaktperson i SMoK:s styrelse