Opinion- och kommunikationsgruppen

Gruppens uppgift är att förbereda och vidareutveckla uppgifter från styrelsen som rör påverkansarbete, marknadsföring och opinionsbildning av Kulturskolerådets aktuella frågor. Opinionsgruppen ska kartlägga viktiga områden och nyckelpersoner i samband med ny regering och nya utskott och fortsatt arbete med etablerandet av en nationell strategi för barns och ungdomars kulturutövande. I gruppens uppdrag finns också planering och utveckling av Kulturskolerådets medverkan i Almedalen. I gruppen deltar: Inger Carlonberg, Per Graneld, Johan Kjellberg, Anna Henriksen och Sylvia Carlsdotter.

Kontaktperson i SMoK:s styrelse