Arkiv

I slutet av september drar Sundsvalls Kulturskola igång en filmkurs för ungdomar i årskurs fyra till sex.

Den nya filmkursen startar nu...

Under parollen ”mer kultur till fler” lanserade regeringen, med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) i fören, 2015 en...

Summan från Filminstitutet har ökat från 50 000 till 130 000 kronor vilket innebär att alla sexåringar i förskolan i Sala kommun nu kan...

Blir lärarna kvar? (9 sep, 2016)

Arbetsvillkoren för lärare i musik- och kulturskolan är dåliga. Lärarförbundet vill att de blir bättre. Men när förbundet utser Bästa...

HÄSSLEHOLM Jörn Engkvist blir från och med årsskiftet ny rektor för Kulturskolan. Han lämnar då HTS för att återvända till sina musikaliska...

En ny kulturskola och ett projekt för att få ut arbetslösa. Det var två av punkterna när den politiska majoriteten i Nyköping la fram sitt...

Kulturskolan magasin (tidigare Kultur Smockan) är Kulturskolerådets egen tidning.

Lunds unga pianister får inte spela på stadens konsertflygel. Flygeln, en Steinway D, anses för värdefull. – Trams, säger konsertpianisten...

Utbildning/TT Relaterat Kulturskolan i Uddevalla välkomnar höstens danselever med uppmaningen att undvika klädsel som "objektifierar...

Kommunstyrelsen i Vilhelmina har fått in en vädjan från en privatperson. Denne vädjar att Vilhelmina kommun ska starta upp en musikskola...

Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga kan sökas av kommunal verksamhet två gånger om året.

För första gången i svensk historia fördelas ett statsbidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet. Runt 200 miljoner skall fördelas under 2016 och 2017.

SKL:s kulturpolitiska konferens äger rum i Skövde den 17-18 oktober.

Cecilia Frostensson har skrivit en uppsats om kulturskolan. Fokus är kompetensutveckling i den egna praktiken.

Staten ger och staten tar (20 sep, 2016)

I årets kulturbudget tillförs 58 miljoner kronor till de regionala musikinstitutionerna. Det är glädjande. Men eftersom...

Utmanande silverprat (22 sep, 2016)

Om man tar ett silver i OS, är man då näst bäst i hela världen i den sporten de närmaste fyra åren?

Debatt. Kulturskolan förväntas ha kompetens inom många områden och till ett brett spektra av syften. Inom vissa verksamheter, eller för...

Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Luleå Kulturskola har fått flera priser och framhålls ofta som ett nationellt föredöme....