Arkiv

Kulturskolan i Mark blev avgiftsfri vid årsskiftet och en miljon kronor tillförs årligen för att bland annat kompensera för inkomstbortfallet.

– Vårt uppdrag är att bredda målgrupperna, så att fler får ta del av vad Kulturskolan kan erbjuda.Det säger Lena Persson, projektledare för satsning...

Gislaveds kommun Lärarförbundet vittnar om lärare som sagt upp sig efter uteblivet lärarlönelyft. Nu hoppas facket få gehör i den årliga lönerevisionen i vår.

Inför Svensk flöjtfestival, som arrangeras den 31 mars - 2 april, frågar vi en flöjtlärare från Kumla kulturskola och flöjtfestivalens projektledare...