Arkiv

Skrivarverkstad, körsång och grundkurs i foto – Kulturskolan i Hallstahammar satsar på tre helt nya kurser under vårterminen.

Musikskolan breddar sin verksamhet med drama/teater. Teaterpedagog Sofia Spånberg kommer att arbeta med alla årskurser F-9.