Arkiv

Noter, takter och en hel rad tangenter att spela på. Sedan terminsstarten är kulturskolans verksamhet på Möja igång igen efter flera års uppehåll.

Idag är det många som lär sig att spela på kommunala musikskolor, för äldre generationer var det militärmusiken som blev utbildningen.