Arkiv

Kulturnämndens bokslut för 2016 presenterades på måndagen för kulturnämnden i Uppsala kommun. Resultatet: ett överskott på 6,3 miljoner kronor.

NyheterKulturnämnden har satsat på barn- och ungdomars kultur- och fritidsverksamhet, vilket har gett resultat.