Arkiv

Trots mångårigt arbete med breddad rekrytering på de konstnärliga högskolorna i Sverige råder det fortfarande stor brist på mångfald när det gäller ...

I Botkyrka kommun har man sedan ett halvår tillbaka tillsätta en tjänst som jobbar med att tillgängliggöra kultur och konstutbildningar för unga vux...