Arkiv

Vågar du så vågar vi!

Kulturskolerådets remissyttrande tar sin utgångspunkt i de rekommendationer som Kulturskolerådets årsmöte beslutade om 2016 och som lämnades till Kulturskoleu

I november 2016 beviljades Västerås Kulturskola 1.500 000 kr från Kulturrådets Kulturskolepeng. Nu börjar bidraget ge frukt i verksamheten.