Arkiv

Välkommen till ett nationellt erfarenhetsutbyte kring hur kultur kan öppna upp för nya målgrupper och hur kulturverksamhet kan utvecklas genom samverkan.

Det blir festligheter i Blå hallen, spännande föreläsare och erfarenhetsutbyten.