Arkiv

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke besöker under våren prioriterade verksamheter inom Kulturdepartementets ansvarsområden.

Kulturskolan i Boden jublar över pengarna från statens Kulturråd som ska få nyanlända att spela i stråk- eller blåsorkester. Pengarna ska också räck...