Arkiv

Stortinget vedtok tirsdag at regjeringen skal legge frem en melding om en styrket kulturskole for fremtiden.