Arkiv

Det blir Simon Leidecker, 32 år, som tar över som chef för musikskolan i Oskarshamn.

Regeringen anslår nya miljoner i höstbudgeten för att minska lärarbristen. Bland annat läggs stora summor på olika utbildningar för blivande och redan verksamma lärare.

Regeringen ökar kulturbudgeten med 745 miljoner nästa år, till 8,3 miljarder. Det mesta är känt sedan tidigare, men nytt är satsningar på kulturskol...

Biblioteken, de fria konsterna, kulturskolan och ”vissa museer”. De framstår som vinnare i höstens kulturbudget.

Sammanfattning av budgeten kring det som rör kulturskoleverksamhet:

Fler lärare till kulturskolan - 25 miljoner 2018

Biblioteken, fria konstnärer, kulturskolan och "vissa museer". De framstår som vinnare i höstens kulturbudget.

Här presenteras några av regeringens satsningar på utbildningsområdet i 2018 års budgetproposition.

En duktig politikers främsta egenskap är att kunna driva sitt partis politik utan att förminska sina meningsmotståndares personliga egenskaper. Det är något som alliansen borde träna på.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Statens kulturråd tillförs 10 miljoner kronor från och med 2018 för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum i myndigheten.

Höjningen av årets kulturbudget är den största på åtminstone 20 år. Bland vinnarna finns biblioteken, den fria konsten och kulturskolan. Regeringen väljer också att satsa på kulturmiljöer.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Statens kulturråd tillförs 10 miljoner kronor från och med 2018 för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum i myndigheten.

​Under onsdagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. Förslaget innehåller en rad skolsatsningar, både nya och tidigare kända.

Regeringen satsar på kulturskolor. "Det är väldigt glädjande att man nu från regeringens sida belyser värdet av kulturskolan.

Inför ett tjugotal åhörare presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke Sveriges största kulturbudget någonsin. Särskilda satsningar kommer att ske för att bevara biblioteken och kulturskolan.