Arkiv

El Sistema i Sverige och Pendo Amani i Kenya med stöd av Svenska Institutet utbyter kunskap i musik, ledarskap och demokrati. Ett ettårigt projekt m...

​Under onsdagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. Förslaget innehåller en rad skolsatsningar, både nya och tidigare kända.

Inför ett tjugotal åhörare presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke Sveriges största kulturbudget någonsin. Särskilda satsningar kommer att ske för att bevara biblioteken och kulturskolan.

Idag presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke förslag till ny kulturbudget. Det handlar om en rekordhöjning av kulturbudgeten och många satsning...