Arkiv

Motala Från 675 kronor till 200 kronor. Det är grunden i förslaget om en sänkning av avgiften till kulturskolan.

Bara cirka hälften av de kommunala kulturskolorna erbjuder verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer.

När kommunens taxor och avgifter ses över inför 2018 är alliansens förslag att stryka den avgiftsfria kulturskolan.

Bara cirka hälften av de kommunala kulturskolorna erbjuder verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. Samtidigt har flera kulturskolor satsat mycket på att anpassa sin verksamhet.

Av budgeten i länets kommuner utgörs knappt 2 procent av kostnader för kultur. Det visar en undersökning som nyhetsbrån Siren har gjort.Annons

Genom vårt nordiska nätverk Nordiska Musik- och Kulturskoleunionen (NMKU) finns det nu möjlighet för kulturskolor att engagera sig i en stor nordisk satsning "Inkluderande

Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängliga och mer relevanta för invånarna. Det är syftet med projektet Mer för fler som nu drar igång.