Arkiv

Kulturnytt har rapporterat om kommunala kulturskolor som erbjuder liten eller ingen anpassning till barn och unga med funktionsvariationer, trots flera satsningar och en kulturskoleutredning som pe

Kulturskolan är vår viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur.

Mer för fler (24 okt, 2017)

I satsningen Mer för fler samlas 32 kommuner för att utveckla och förnya kulturskoleverksamhet och biblioteksverksamhet. Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängli

Kulturskolerådet utvärderar nu tidningen Kulturskolan magasin, Facebook-grupper, nyhetsbrev och hemsida. En enkät har via e-post gått ut till samtliga kulturskolor.

Genom bidrag från Kulturrådet expanderar den nuvarande musikskolan i Markaryd. Den nya Kulturskolan ska ge kurser i teckning och film.