Arkiv

32 kommuner deltar i satsningen Mer för fler, ett nytt projekt som ska öka tillgängligheten och locka nya målgrupper till kommunernas kulturskolor och bibliotek.

Nu har musikskolan i Norsjö breddats till att bli kulturskola. Utökningen sker i etapper och först ut är dansen. ”Intresset är stort”, säger Henny From, som leder danslektionerna i Norsjö.