Arkiv

Syftet med projektet är att bredda deltagandet i kulturskolan. Det ska ske genom ökad samverkan med föreningsliv och andra aktörer.