Arkiv

De ekonomiska villkoren för fria professionella kulturaktörerna har blivit allt tuffare. Nu är det dags att öka stödet till dem.

Kulturskolan i Kungsbacka firar 50 år och bjuder på en fullspäckad vår med allsång, prova på-kvällar, musikalen Sound of Pisa och en jubileumsvecka ...

Trots mångårigt arbete med breddad rekrytering på de konstnärliga högskolorna i Sverige råder det fortfarande stor brist på mångfald när det gäller ...

I Botkyrka kommun har man sedan ett halvår tillbaka tillsätta en tjänst som jobbar med att tillgängliggöra kultur och konstutbildningar för unga vux...

DebattAlliansen skriver i sin senaste debattartikel, den 27 februari, att de genom att införa så kallade kulturcheckar vill minska de ekonomiska hin...

– Jag började jobba på ett flyktingboende och märkte att de inte hade så mycket kontakt med svenskar. Så jag bestämde mig för att starta en musiksko...

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke besöker Umeå den 10 mars. Ministern kommer bland annat att besöka utställningen Rock Art in Sápmi på Västerbottens museum och Umeå universitet.

Studyalong heter e-tjänsten som ska göra kontakterna mellan elever, föräldrar och kulturskola enklare, snabbare och tydligare.

Kulturskolerådets remissyttrande tar sin utgångspunkt i de rekommendationer som Kulturskolerådets årsmöte beslutade om 2016 och som lämnades till Kulturskoleu

I november 2016 beviljades Västerås Kulturskola 1.500 000 kr från Kulturrådets Kulturskolepeng. Nu börjar bidraget ge frukt i verksamheten.

HÄSSLEHOLM. Kulturskolan i Hässleholm testar ett nytt sätt att lära ut. Under våren anordnar Kulturskolan, Tvåornas Kör, för alla som går i klass tv...

SKL har i samverkan med Kulturskolerådet och Biblioteksföreningen startat satsningen Mer för fler. Kulturverksamheterna når många men långt ifrån alla.

PlayAlong har tillsammans med Botkyrka kulturskola utvecklat StudyAlong.

Arvsfonden har nyligen beviljat drygt 2 miljoner kronor till Kulturskolerådets fortsatta arbete med ensamkommande och nyanlända i projektet Kulturskolan och barn på flyk

De allra flesta eleverna i landets kulturskolor spelar ett musikinstrument, som fiol. (AP Photo/Fernando Llano) Bild: Fernando Llano/AP Photo

Kulturnämnden satsar en miljon för att stärka slöjden i Västra Götaland. Västarvet ansvarar för att genomföra satsningarna.

Dagens kulturskola är starkt socialt snedrekryterad och når bara en bråkdel av varje årskull, samtidigt som det många andra kulturpedagogiska verksamheter riktade till barn och unga faller utanför

Helsingborg är en stad med stort utbud av aktiviteter för barn, ungdomar och familjer. Trots det finns det många som inte kan ta del av dem, eftersom de inte har råd att ta sig dit.

Nu är anmälan öppen för nästa kull att söka till universitetets 3-åriga teaterpedagogprogram som drog igång i höstas och som är det enda i sitt slag i Sverige.

Read more

Sidor