Arkiv

Regeringens budget presenterar flera satsningar på kulturskolan.

I projektet skall barn möta mentorer som är professionella utövare. Önskan är att både barnen och de professionella ska utvecklas.