Arkiv

Kulturpolitik. I halvtid till nästa val står det klart att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm inte förmår utveckla kulturpolitiken...

BUDGET Sänkning av terminsavgiften på Kulturskolan från 800 till 200 kronor. Riktat stöd till de skolor som har de tuffaste utmaningarna.

Nu är hösten kommen.

Barnrättighetsutredningen har i ett betänkande lämnat förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), samt en rad &ar

KULTUR "Jätteroligt", säger Kulturskolans chef Hans Eriksson om sänkt terminsavgift och fler tjänster inom Kulturskolan.

Smalare utbud på Kulturhuset är att vänta när kulturen i Bollnäs ska spara pengar. I framtiden kommer fokus läggas på akter som drar mycket...

Det kostar olika mycket för barn att utöva kultur beroende på var man bor. Mitt i har jämfört vad kommunala kulturskolor kostar i...

Varje år har Sandvikens Kulturskola ca 100 evenemang där elever i åldrarna 5 - 19 år har möjlighet att vara med.

Blåsorkestern uppsagd (13 okt, 2016)

Musikskolan ska flytta in i Godsmagasinet Ljungby Efter 20 år säger Ljungby kommun upp Blåsorkesterns kontrakt på Godsmagasinet.

Miljöpartiet efterlyser ett tydligare barnperspektiv när Örebro växer. Kommunen måste erbjuda barnen säkra vägar till skolan, utrymme att...

Gustav Fridolin, utbildningsminister, Aftonbladet, 14 oktober 2016 I mars 2014 publicerade Miljöpartiet en plan med reformer som vi såg är...

För Ella Snellman var dans och gymnastik alltid en hobby. Beslutet att satsa på dansen på heltid var svårt att ta. Nu är Ella fast besluten...

När allt fler kulturskolor breddar sitt utbud för att fler barn och unga ska vilja vara med har kravet på utbildade kulturskolelärare växt....

Någon reglering (med lagar) föreslås inte, men utredaren Monica Lindgren vill ha ett ökat nationellt engagemang för kulturskolan.

Flera kommuner vill bygga en ny scen för Operan och Dramaten. Sundbyberg föreslår miljonprogramsområdet Hallonbergen.

200 miljoner kronor ska satsas för att sätta nationella mål. Det är ett av förslagen i kulturskoleutredningen som har kartlagt hur landets...

KULTURSKOLAN. Det måste till en bättre samordning och en starkare statlig styrning för att kulturskolan ska fortsätta vara relevant i...

Ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor, nya lärarutbildningar och ett nationellt Kulturskolecentrum. Det är några av förslagen på hur...

Bilden: Garnalia är Lindesbergs kommuns kulturskola

I dag (24 oktober) överlämnades Kulturskoleutredningens betänkande ”En inkluderande...

Gruppundervisning bör utgöra normen i kulturskolan. Det menar utredarna bakom den statliga kulturskoleutredning som presenterades för...

Sidor