Arkiv

I november 2016 fördelade Statens Kulturråd ca 100 miljoner till Kulturskolor i Sverige. Kulturskolan Lund fick sig tilldelat 2 miljoner kronor. Des...

Konst- och integrationsprojektet "Bilda språk-språka bild" förenar pensionärer och nyanlända genom bildskapande verksamhet.

Söderköping Kulturskolan i Söderköping har fått 156 000 kronor i bidrag från Statens kulturråd. Därmed sänks avgifterna med 30 procent.