Arkiv

I dina skor (3 nov, 2014)

Projektet I dina skor är ett ömsesidigt mentorskapsprojekt som startade i januari 2015 och pågår i tre år. I projektet möter barn mentorer som ä

Projektet har under 2012 till 2014 genomfört ett antal utbildningsträffar för ledare och pedagoger. I satsningen har också utvecklingsinsatser skett i olika skolor.

Kulturskola 2030 (7 nov, 2014)

– Musik- och kulturskolorna är utan tvekan landets största satsning på barn- och ungdomskultur.

Världens Barn (9 nov, 2014)

Världens Barn-kampanjen är aktiv i alla Sveriges kommuner genom sina tolv deltagande hjälp- och insamlingsorganisationer*.

Aktiv fritid (9 nov, 2014)

I satsningen fanns också Riksidrottsförbundet med. Riksidrottsförbundet har tillsammans med Kulturskolerådet slussat ungdomar vidare till föreningar respektive kultu