Arkiv

Musikskolans nya lokaler i Heby ska bli navet för musikskoleundervisningen i de olika orterna i kommunen. "Vårt budskap är tydligt: vi satsar på den...

Kramfors musikalfestival inleddes på torsdag kväll med musikalpub på hotell Kramm.

En feministisk budget (21 okt, 2017)

Sandra Isaksson (FI) Kommunfullmäktigeledamot Debatt På måndag debatterar Norrköpings kommunfullmäktige de olika partiernas budgetförslag.

Motala Från 675 kronor till 200 kronor. Det är grunden i förslaget om en sänkning av avgiften till kulturskolan.

Bara cirka hälften av de kommunala kulturskolorna erbjuder verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer.

När kommunens taxor och avgifter ses över inför 2018 är alliansens förslag att stryka den avgiftsfria kulturskolan.

Bara cirka hälften av de kommunala kulturskolorna erbjuder verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. Samtidigt har flera kulturskolor satsat mycket på att anpassa sin verksamhet.

Av budgeten i länets kommuner utgörs knappt 2 procent av kostnader för kultur. Det visar en undersökning som nyhetsbrån Siren har gjort.Annons

Genom vårt nordiska nätverk Nordiska Musik- och Kulturskoleunionen (NMKU) finns det nu möjlighet för kulturskolor att engagera sig i en stor nordisk satsning "Inkluderande

Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängliga och mer relevanta för invånarna. Det är syftet med projektet Mer för fler som nu drar igång.

Kulturnytt har rapporterat om kommunala kulturskolor som erbjuder liten eller ingen anpassning till barn och unga med funktionsvariationer, trots flera satsningar och en kulturskoleutredning som pe

Kulturskolan är vår viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur.

Mer för fler (24 okt, 2017)

I satsningen Mer för fler samlas 32 kommuner för att utveckla och förnya kulturskoleverksamhet och biblioteksverksamhet. Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängli

Kulturskolerådet utvärderar nu tidningen Kulturskolan magasin, Facebook-grupper, nyhetsbrev och hemsida. En enkät har via e-post gått ut till samtliga kulturskolor.

Genom bidrag från Kulturrådet expanderar den nuvarande musikskolan i Markaryd. Den nya Kulturskolan ska ge kurser i teckning och film.

32 kommuner deltar i satsningen Mer för fler, ett nytt projekt som ska öka tillgängligheten och locka nya målgrupper till kommunernas kulturskolor och bibliotek.

Nu har musikskolan i Norsjö breddats till att bli kulturskola. Utökningen sker i etapper och först ut är dansen. ”Intresset är stort”, säger Henny From, som leder danslektionerna i Norsjö.

VaraDen gamla musikskoleundervisningen stöps om. I framtiden ska kulturskolan nå ut till så många som möjligt vilket innebär ett arbetssätten förändras....

MunkedalSedan det inte längre går att få musikskoleundervisning under skoltid har musikskolan i Munkedal tappat en fjärdedel av sina elever.

Nu startar kulturprojektet ”Mer för fler”, där Norrköping och Finspång är bland de 32 kommuner i landet som deltar.

Sidor