Arkiv

Musikskolans elever och lärare bjöd på många härliga Bob Dylan-tolkningar.

Välkommen SOU 2016:69! (14 dec, 2016)

Ja nu har vi då kommit fram till dagen då utredningen om kulturskolorna i Sverige har presenterats och som många av oss nu läser och begrundar.

Under veckan är musiklärare ute på några skolor i Gävle och spelar för att locka elever till Kulturskolan. Det är främst högstadieelver man vill nå i satsningen.

Kulturskolan Kulturskolan Smedjan vill nå ut även till barn i lägre åldrar. Medel från statens kulturråd ska möjliggöra satsningen.

LyssnaKulturnämnden lägger extra mycket pengar på kulturverksamhet för barn och unga nästa år.Under torsdagen höll kulturnämnden sitt sista sammantr...

Kulturskolan i Stenungsund har beviljats 320 000 kronor i bidrag från Kulturrådet.

Lokaltidningen.se HÖGANÄS. Landets musik- och kulturskolor har fått ansöka om pengar, och i november stod det klart hur mycket pengar de olika verksamheterna kommer att få.

Trädgårds-Tony auktionerar ut sig själv, Ewa Eckers mobiliserar hårdrockssverige och i Tranemo sjungs och spelas det, allt som stöd till Musikhjälpe...

Vid Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst i november prisades Paul Helltén och Ingalill Sörlin.

Campus Nynäshamn blir ett område för utbildning och kultur som skulle kunna omfatta gymnasium, högstadium, vuxenutbildning, utställningslokaler, kulturskola och stadsbibliotek, skriver liberaler i

Sidor