Arkiv

Uppsala kulturskola har över 2000 elever just nu, och för att kunna ge plats till fler elever har man startat gruppundervisning i piano.Emma, Maria ...

VästsverigeOppositionen fick majoritet. Nästa år blir kulturskolan i Marks kommun avgiftsfri. Som den första i Västsverige.

I Karlshamn drabbas musikskolan och fritidsgårdarna av besparingar som nämnden för barn, ungdom och skola, busnämnden ska göra.Enligt ett tjänsteman...

Khalid vill fortsätta lära sig spela saxofon. Belal vill gärna börja spela teater. Kulturskolans arbete med integration ska sänka trösklarna för nyanlända elever.

Sångerskan Johanna Flink agerade även konferencier mellan låtarna. Foto: Sprisse Nilsson

En straffräddning, en knorr och en lysande kontring när Lugi vann Skånederbyt

Inga lärare försvinner, men musikskolan och fritids får minskade resurser. "Svåra beslut" konstaterar BUS-nämndens ordförande.

Av Tina Andersson

Tjörn är en av de kommuner som får utdelning när Kulturrådet delar ut extra statsbidrag till landets kulturskolor.

Khalid vill fortsätta lära sig spela saxofon. Belal vill gärna börja spela teater. Kulturskolans arbete med integration ska sänka trösklarna för nyanlända elever.

Värmdö kommun har beviljats 800 000 kronor för att stärka verksamheten i kulturskolan. Delar av pengarna ska användas till en särskild satsning på Möja.

Kulturskolan i Tranås får 620 000 kronor i bidrag av Statens kulturråd. Ett mycket glädjande besked, säger Fredrik Bodin, kulturskolechef.

SVALÖV Det regnar pengar över kulturskolorna i Svalöv och Landskrona.Det är statliga kulturrådet som fördelar pengar och för Svalövs del får man 100...

Intresset för att spela blåsinstrument har minskat i hela landet. Västervik är inget undantag. Peter Andersson, rektor på Kulturskolan, säger att antalet elever har halverats de senaste tio åren.

TRANÅS Kulturskolan får ett statligt bidrag på 620 000 kronor. De ska användas till att utveckla verksamheten.

Integrerar musiken (2 dec, 2016)

I Danmark måste musikskolor och grundskolor samarbeta, annars bryter de mot lagen. Musikskolläraren Anders Boysen jobbar med musik på religions- och matematiklektioner.

Så ser undervisningen i praktisk-estetiska ämnen ut i Norge, Finland, Danmark och Island.

Det finns likheter mellan de estetiska ämnena i de nordiska länderna – men också stora skillnader i både läroplaner, status och lön.

Ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas. En ny yrkesexamen på 90 högskolepoäng likaså. Det är två av förslagen från kulturskoleutredningen.

Nä, det bidde inget obligatorium. Kulturskoleutredningens betänkande saknar förslag om en reglering som skulle göra kommunerna skyldiga att erbjuda musik- och kulturskola. Det är synd.

Sidor