Arkiv

Musikskolans nya lokaler i Heby ska bli navet för musikskoleundervisningen i de olika orterna i kommunen. "Vårt budskap är tydligt: vi satsar på den...

En feministisk budget (21 okt, 2017)

Sandra Isaksson (FI) Kommunfullmäktigeledamot Debatt På måndag debatterar Norrköpings kommunfullmäktige de olika partiernas budgetförslag.

Kramfors musikalfestival inleddes på torsdag kväll med musikalpub på hotell Kramm.

Genom vårt nordiska nätverk Nordiska Musik- och Kulturskoleunionen (NMKU) finns det nu möjlighet för kulturskolor att engagera sig i en stor nordisk satsning "Inkluderande

Av budgeten i länets kommuner utgörs knappt 2 procent av kostnader för kultur. Det visar en undersökning som nyhetsbrån Siren har gjort.Annons

Bara cirka hälften av de kommunala kulturskolorna erbjuder verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. Samtidigt har flera kulturskolor satsat mycket på att anpassa sin verksamhet.

När kommunens taxor och avgifter ses över inför 2018 är alliansens förslag att stryka den avgiftsfria kulturskolan.

Bara cirka hälften av de kommunala kulturskolorna erbjuder verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer.

Motala Från 675 kronor till 200 kronor. Det är grunden i förslaget om en sänkning av avgiften till kulturskolan.

Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängliga och mer relevanta för invånarna. Det är syftet med projektet Mer för fler som nu drar igång.

Kulturnytt har rapporterat om kommunala kulturskolor som erbjuder liten eller ingen anpassning till barn och unga med funktionsvariationer, trots flera satsningar och en kulturskoleutredning som pe

Kulturskolerådet utvärderar nu tidningen Kulturskolan magasin, Facebook-grupper, nyhetsbrev och hemsida. En enkät har via e-post gått ut till samtliga kulturskolor.

Kulturskolan är vår viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur.

Genom bidrag från Kulturrådet expanderar den nuvarande musikskolan i Markaryd. Den nya Kulturskolan ska ge kurser i teckning och film.

Nu har musikskolan i Norsjö breddats till att bli kulturskola. Utökningen sker i etapper och först ut är dansen. ”Intresset är stort”, säger Henny From, som leder danslektionerna i Norsjö.

32 kommuner deltar i satsningen Mer för fler, ett nytt projekt som ska öka tillgängligheten och locka nya målgrupper till kommunernas kulturskolor och bibliotek.

Kulturskolan i Varberg startar kurser i nycirkus för att locka fler pojkar, men även nyanlända till kulturskolan.

Blockflöjtslektioner i den kommunala musikskolans regi, är det många av oss som har tragglat sig igenom i unga år. Men vad är egentligen bakgrunden till den breda musikundervisningen i Sverige?

Det har varit lite trögt att få barn att hitta till kulturskolans filmkurser. Därför ordnades det på måndagen en workshop i ämnet som en del av kommunens höstlovsaktiviteter.

Nu startar kulturprojektet ”Mer för fler”, där Norrköping och Finspång är bland de 32 kommuner i landet som deltar.

Sidor