Arkiv

På onsdagen fick vi veta vilka som får årets Polarpris. Det är två som får priset och det är Afghanistans nationella musikinstitut i Kabul och en världskänd rockgrupp.

Integrationsprojektet på Kulturskolan har pågått ett år och resulterade på onsdagskvällen i föreställningen Come together. - Fast...

Musikskoleavtalet 2018 (15 feb, 2018)

Kopieringsavtalet för kommunala musik- och kulturskolor har förlängts och gäller för kalenderåret 2018 med en KPI-justering av tariffen.

Kulturskolan i Östra Göteborg kan andas ut. Det blir inga nedskärningar som först befarades.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och omra

Rektorsutbildning

Statens Kulturråd fördelar under 2018 nya bidrag till kulturskoleverksamhet. Ansökningsperioden är den 5 april till 3 maj, 2018.

KulturAkademin, som bedriver kulturskoleverksamhet i Storuman, har genomfört en kartläggning över situation kring psykisk ohälsa inom Kulturskolan i Västerbotten.

Kallelse till årsmöte i Stockholm

Statistik om kulturskolan (21 feb, 2018)

Kulturskolerådet har tidigare samlat in statistik från kulturskoleverksamheten. Nu har denna uppgift tagits över av Statens Kulturråd.

Praktisk filosofi på arabiska, arabisk kör och världsmusik. Det några av de nyheter som kulturskolan i Kalmar bjudit in barn, unga och deras föräldrar till under sportlovet.

De senaste åren har Kulturskolan saknat instrument till ensembleverksamheten. Men nu blir det ändring på det.

Vi söker en vikarie för en av våra fiollärare som ska vara föräldraledig lå 2018-2019.

Nyheter. Nästan nio av tio lärare möter ungdomar som har någon form av psykisk ohälsa. På skoltid kan eleverna få hjälp av skolhälsan men länets kulturskolor har svårare att hjälpa till.

Mångas berättelser har gjorts till en när Öresundsteatern ger De Ensamma på Landskrona Teater på måndag. Den som sådde fröet var Mojtaba Balal som på bilden berättar om ett minne.

2013 tog Malin Svarfvar klivet från att vara skådespelare på Teater Halland till kulturskolechef i Varberg. – Många har undrat hur jag kunde lämna skådespeleriet bakom mig.

Nu är rekryteringen av områdeschef kultur klar och till försommaren börjar Mats Widelund.

BENGTSFORS: Integrationsprojekt i Kulturskolan Att musik kan bygga broar och förena är välkänt. I Bengtsfors finns det ytterligare ett exempel på detta.

Sidor