Arkiv

Efter bara en termin avgår Kulturskolans chef Magnus Birgersson. Under torsdagen ställde personalen därför in alla lektioner i protest mot den brist på kommunikation som råder.

Hon vann Funkisfestivalen (28 jan, 2018)

Kultur & Nöje 10:08 | 28 januari 2018 Inför en fullsatt Gustavsbergsteater tog Emma Halvarsson på lördagen hem vinsten i Värmdös första upplaga av Funkisfestivalen.

På mindre än tre år har Mohammad Al Balout etablerat sig i Sverige. Nu ska han hjälpa andra nyanlända att ta sig in i samhället.

Det övergripande temat för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 är Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden.

Nu har ett nytt år tagit sin början. 2018 är ett år som kommer att präglas mycket av partiernas tävlan om att lova sina väljare guld och gröna skogar.

I Växjö kommun har vi, fackförbund och arbetsgivare, ett samverkansavtal som utgår från MBL.

Länk till annons och ansökan: https://recruit.visma.com

För att lättare hitta personal till kulturskolorna ska det göras en nationell kartläggning.Det är svårt för många kommuner att hitta utbildad personal som kan undervisa i kulturskolan.

Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd ska göra en kartläggning för att hitta utbildad personal och få med fler konstformer för den kommunala kulturskolans framtid.

Tillsammans med Universitets- och högskolerådet ska Kulturrådet genomföra en kartläggning av landets högskoleutbildningar för att hitta fler utbildade lärare till de kommunala kulturskolorna.

Laholm Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram för 2018 går inte ihop med nuvarande verksamhet.

Vi söker en danspedagog till våra grupper på Sala kulturskola. Läs mer om tjänsten, som är ett vikariat under vårterminen,  här:

Inget melloparty i Linköping i år, men låtskrivaren Jonas Thander skapar ändå feststämning i sin gamla hemstad.

Foto: Peter Malmgren Danspedagogen Chanan Lareche undervisar barn på Sommarkulturskolan 2017.

LUND Efter många turer ska nu införandet av en kulturcheck åter upp i kommunstyrelsen för beslut.

Växjö kommuns utbildningsförvaltning svarar på Lärarförbundets debattartikel i Smålandsposten den 31 januari där Lärarförbundet skriver att lärarna

lund Förra året fick det folkliga arrangemanget Thomanders jul inte ekonomiskt stöd av kommunstyrelsen. Avslaget motiverades med att ansökan kom in för sent.

Robertsfors musikskolan firar 60 år. Musiken har en lång tradition i Robertsfors kommun. I slutet av 1800-talet bildades Robertsfors hornmusikkår och 1958 fattades det ett avgörande beslut.

Sidor