Arkiv

Nu har ett nytt år tagit sin början. 2018 är ett år som kommer att präglas mycket av partiernas tävlan om att lova sina väljare guld och gröna skogar.

I Växjö kommun har vi, fackförbund och arbetsgivare, ett samverkansavtal som utgår från MBL.

Länk till annons och ansökan: https://recruit.visma.com

För att lättare hitta personal till kulturskolorna ska det göras en nationell kartläggning.Det är svårt för många kommuner att hitta utbildad personal som kan undervisa i kulturskolan.

Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd ska göra en kartläggning för att hitta utbildad personal och få med fler konstformer för den kommunala kulturskolans framtid.

Tillsammans med Universitets- och högskolerådet ska Kulturrådet genomföra en kartläggning av landets högskoleutbildningar för att hitta fler utbildade lärare till de kommunala kulturskolorna.

Laholm Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram för 2018 går inte ihop med nuvarande verksamhet.

Vi söker en danspedagog till våra grupper på Sala kulturskola. Läs mer om tjänsten, som är ett vikariat under vårterminen,  här:

Inget melloparty i Linköping i år, men låtskrivaren Jonas Thander skapar ändå feststämning i sin gamla hemstad.

Foto: Peter Malmgren Danspedagogen Chanan Lareche undervisar barn på Sommarkulturskolan 2017.

LUND Efter många turer ska nu införandet av en kulturcheck åter upp i kommunstyrelsen för beslut.

Växjö kommuns utbildningsförvaltning svarar på Lärarförbundets debattartikel i Smålandsposten den 31 januari där Lärarförbundet skriver att lärarna

lund Förra året fick det folkliga arrangemanget Thomanders jul inte ekonomiskt stöd av kommunstyrelsen. Avslaget motiverades med att ansökan kom in för sent.

Robertsfors musikskolan firar 60 år. Musiken har en lång tradition i Robertsfors kommun. I slutet av 1800-talet bildades Robertsfors hornmusikkår och 1958 fattades det ett avgörande beslut.

Regeringen har avsatt cirka 100 miljoner kronor årligen i utvecklingsbidrag till kommunala kulturskolor i syfte att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Under 2017 fördelade Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor.

Är popmusik kultur? Den frågan ställde Destination Eskilstuna och organisationen Svensk Live vid ett seminarium på fredagen.

På onsdagen fick vi veta vilka som får årets Polarpris. Det är två som får priset och det är Afghanistans nationella musikinstitut i Kabul och en världskänd rockgrupp.

Sidor