Arkiv

Vill du vara med och skapa kreativitet och engagemang hos våra elever? Just nu söker vi en pianolärare till Västerås Kulturskola.

Kulturskolorna i landet ska bli mer tillgängliga och jämlika, enligt den nya proposition som kulturministern har presenterat.

Regeringen föreslår en nationell strategi för den kommunala kulturskola.

Musikskolan ska öppna ett nytt ämne, El Sistema, som alla elever är välkomna att söka till, med sänkt avgift. Det säger kommunstyrelsens arbetsutskott som behandlat frågan på nytt

Fortfarande är det få kommuner som upphandlar privat kulturverksamhet. Ännu färre upphandlar musikskola.

Arbetsplatsbeskrivning

Helsingborgs kulturskola når bara vissa barn och områden – men genom en riktad satsning ska detta ändras. I höst får 100 barn per vecka chansen att lära sig spela instrument, helt gratis.

KulturskolanStaten ska stötta kulturskolan med nationella mål. Men det blir ingen lagstiftning om lagstiftad kulturskola. Det klargör regeringen i en proposition.

Musiklärare/bleckblås (26 mar, 2018)

Arbetsplatsbeskrivning
Kulturskolan Stockholm I vår värld är kultur viktigt. Vi behöver rum för kultur. Platser som ger utrymme

Kulturrådet skapar förutsättningar för ett fritt och tillgängligt kulturliv i hela landet och håller mer än armlängds avstånd från politiken, skriver Staffan Forsell, Kulturrådet.

Regeringen har formulerat en strategi för de statliga insatserna för Kulturskolan och förpackat det i en proposition som nu landar på riksdagens bord.

Regeringen har insett felprioriteringen och föreslår att ett nationellt kulturskolecentrum ska fördela medlen och Moderaterna välkomnar uppvaknandet, menar Cecilia Magnusson (M).

Idag har regeringen beslutat om fördelning av medel för att fler kulturskolelärare ska utbildas.

Göteborgs universitet får 4,5 miljoner kronor för att starta en särskild utbildning för kulturskolelärare.

Efter många tillfälliga lokaler flyttade skolan in i nybyggda lokaler. Kronomagasinet rymmer nu musik, pyssel, teater och dans.

Regeringen ger Lunds universitet 4,5 miljoner kronor till en satsning på kulturskolor. Pengarna ska användas till utbildning av pedagoger.

För första gången någonsin kan vi nu presentera en sammanhållen politik för kulturskolan, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus.

Sidor