Arkiv

Sammanfattning av budgeten kring det som rör kulturskoleverksamhet:

Fler lärare till kulturskolan - 25 miljoner 2018

Mer för fler (24 okt, 2017)

I satsningen Mer för fler samlas 32 kommuner för att utveckla och förnya kulturskoleverksamhet och biblioteksverksamhet. Kommunernas kultursatsningar ska bli mer tillgängli

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och omra

Statens Kulturråd fördelar under 2018 nya bidrag till kulturskoleverksamhet. Ansökningsperioden är den 5 april till 3 maj, 2018.

Kallelse till årsmöte i Stockholm

Statistik om kulturskolan (21 feb, 2018)

Kulturskolerådet har tidigare samlat in statistik från kulturskoleverksamheten. Nu har denna uppgift tagits över av Statens Kulturråd.

Den 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan.

Kulturskola i hela landet (30 apr, 2018)

Under året avser Kulturskolerådet att söka finansiering till ett projekt som syftar till att fler barn ska få tillgång till kulturskoleverksamhet av hög

Den 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan.

Den 18 till 19 juni ordnar European Music School Union (EMU) seminarium för pedagoger I Stockholm. Fokus är gruppundervisning och samverkan med skolan.

Kulturskoleklivet (30 apr, 2018)

Under året satsar regeringen 25 miljoner i det så kallade kulturskoleklivet.

De kommunala kulturskoleverksamheterna svarar för en betydande del av det kulturutbud som erbjuds barn och unga och möjliggör eget kulturutövande.

Måndag 2/7

Tid: 10.30 - 12.00

Plats: Länsteatern, Bredgatan 10 Visby

Nationell strategi beslutad i riksdagen

Tid: 23 januari 2019 9.30 - 16.00

Plats: Hotell Clarion, Ringvägen 98

Ort: Stockholm

Regeringen har nyligen beslutat om ett nytt reglerverk för bidraget till kulturskolorna, en så kallad förordning.

Frågan om hur vi kan stärka talangutveckling, rekrytering till orkestrar mm. har diskuterats flitigt under de senaste åren.

– I Kulturskolerådets remissyttrande på Kulturskoleutredningen hade vi synpunkter på hur statsbidraget bör hanteras.

Kulturskolorna, den enskilt största offentliga satsningen på barnkultur i Sverige, spelar en betydande roll för ungas möjligheter att utöva kultur.

Kulturskolepodden (6 dec, 2018)

Sidor