Arkiv

Kulturskola i hela landet (30 apr, 2018)

Under året avser Kulturskolerådet att söka finansiering till ett projekt som syftar till att fler barn ska få tillgång till kulturskoleverksamhet av hög

Den 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan.

Den 18 till 19 juni ordnar European Music School Union (EMU) seminarium för pedagoger I Stockholm. Fokus är gruppundervisning och samverkan med skolan.

Kulturskoleklivet (30 apr, 2018)

Under året satsar regeringen 25 miljoner i det så kallade kulturskoleklivet.

Nationell strategi beslutad i riksdagen

Regeringen har nyligen beslutat om ett nytt reglerverk för bidraget till kulturskolorna, en så kallad förordning.

Frågan om hur vi kan stärka talangutveckling, rekrytering till orkestrar mm. har diskuterats flitigt under de senaste åren.

– I Kulturskolerådets remissyttrande på Kulturskoleutredningen hade vi synpunkter på hur statsbidraget bör hanteras.

Kulturskolorna, den enskilt största offentliga satsningen på barnkultur i Sverige, spelar en betydande roll för ungas möjligheter att utöva kultur.

Kulturskolepodden (6 dec, 2018)

Den 12 december röstade riksdagen igenom M:s och KD:s gemensamma budgetreservation för 2019. På kulturområdet betyder det en nedskärning på 200 miljoner.

Den 21 januari presenterade statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring och nya ministrar.

Pantea Moafi (19 feb, 2019)

Amanda Lind, demokrati och kulturminister, kommer till Kulturskoldagarn och håller ett anförande den 20 mars.

Sidor