Arkiv

Nationell strategi beslutad i riksdagen

Frågan om hur vi kan stärka talangutveckling, rekrytering till orkestrar mm. har diskuterats flitigt under de senaste åren.

Kulturskolepodden (6 dec, 2018)

Den 12 december röstade riksdagen igenom M:s och KD:s gemensamma budgetreservation för 2019. På kulturområdet betyder det en nedskärning på 200 miljoner.

Den 21 januari presenterade statsminister Stefan Löfven sin regeringsförklaring och nya ministrar.

Pantea Moafi (19 feb, 2019)

Amanda Lind, demokrati och kulturminister, kommer till Kulturskoldagarn och håller ett anförande den 20 mars.

Mångsysslaren Lorensson, som både har varit verksam som tennistränare och skådar fåglar, har också akademisk bakgrund med en filosofie magisterexamen i pedagogik.

– Vi befinner i intensiva budgetdiskussioner och jag kommer att återkomma med besked om hur och när det här bidraget kommer att återinföras, sade Amanda Lind i sitt

Kulturskolerådet har i samverkan med Karlstads universitet tagit fram en ledarutbildning för kulturskolan.

Ida Salmiranta (15 apr, 2019)

Kulturskola i rörelse (29 apr, 2019)

Kulturrådet har tagit fram en nya rapport om kulturskolornas kompetensbehov.

Norsk Kulturskoleråd och Kulturrådet har i samverkan med forskare kartlagt nordisk kulturskolerelaterad forskning.

Ansökan i augusti och besked i september.

Sidor