Arkiv

Lokaltidningen.se HÖGANÄS. Landets musik- och kulturskolor har fått ansöka om pengar, och i november stod det klart hur mycket pengar de olika verksamheterna kommer att få.

Kulturskolan i Stenungsund har beviljats 320 000 kronor i bidrag från Kulturrådet.

LyssnaKulturnämnden lägger extra mycket pengar på kulturverksamhet för barn och unga nästa år.Under torsdagen höll kulturnämnden sitt sista sammantr...

Vid Kungliga Musikaliska Akademiens högtidssammankomst i november prisades Paul Helltén och Ingalill Sörlin.

Borås Kulturskola söker Stråk/Cello-lärare

100 %, Vikariat, feb-dec 2017, Start eventuellt tidigare

 

Sidor