Arkiv

Beskedet om att all dans- och musikverksamhet kastas ut från Medborgarhuset har rört upp starka känslor på flera håll.

Aldrig tidigare har musikskolan i Oskarshamn haft så många kurser för barn och ungdomar. Blir det fullsatt kommer 500 unga att vara med jämfört med dagens drygt 400 elever.

Lund Införandet av ett checksystem för musikundervisning kan dröja till 2019.Det framgår av det underlag som kultur- och fritidsförvaltningen tagit fram inför nämndens yttrande till kommunfullmäkti

Try: Checking the connection Checking the proxy and the firewall

Syftet med projektet är att bredda deltagandet i kulturskolan. Det ska ske genom ökad samverkan med föreningsliv och andra aktörer.

Ökat antal platser och gratis för andraklassare är nyheter för nästa år.Foto: Cecilia KarlssonArkivbild.

Så var natten i Norrtälje. Lokalt:Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Från den 1 januari 2018 är det avgiftsfritt att delta i kulturskolan. En satsning i kommande budget som beslutats av kommunfullmäktige.

Från och med 2018 kommer det att vara gratis att delta i kulturskolan s verksamhet i Hylte kommun.

Kulturskolan Östra Göteborg och Kortedala bibliotek är två av verksamheterna som påverkas när sektor Kultur och fritid preliminärt ska spara in 12 miljoner i stadsdelen.

Tillsättandet av ny kulturskolechef har vållat strid. Rektorstjänsten gick till en man, medan facket förordat en kvinna som de menade hade bättre meriter.

Det blev en rolig men oväntad julklapp för Musikskolans elev- och stödförening Ögum när de, utan att själva ha ansökt, fick ett bidrag på 5 000 kronor från Sparbanken Skåne.

musik Musiker utbildade i Sverige står sig dåligt i jämförelse med de som har en utländsk utbildning, skriver Kulturnytt i Sveriges Radio.

Sidor