Arkiv

Anställning är hos Kulturskolan i Kalix, och omfattningen i dagsläget ca 50% stråk och 50% klassmusik, projekt, mm.

Styrelsen (16 jan, 2015)

Kvalitetsarbete i kulturskolan. Hur hänger mål, uppdrag och resultat ihop? När vet vi att vi når målen?

Utbildningen blir en tvåårig befattningsutbildning och riktar sig till verksamma ledare vid musik- och kulturskolor (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer, chefer etc.).

– Vi vill lyfta fram människorna bakom ”det svenska musikundret”, berättar Esbjörn Mårtensson på Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)

Tomelilla Kulturskola (10 feb, 2015)

Händer i förändring (16 feb, 2015)

Välkommen in i ett nytt år! Även tidning- ens format är nytt men kärnan i vår verksamhet är densamma.

Det är på årsmötet som beslut om olika styrdokument fattas. En ny verksamhetsplan, vision och budget skall bland annat klubbas.

Framtidskonferensen (26 feb, 2015)

– Musikermagasinet passar både för ledare, lärare, elever och de med tekniskt ansvar i kulturskolan.

Sidor