Arkiv

Örebro kulturskola ska satsa på kulturfritids. Barn vid fyra grundskolor i Örebro ska erbjudas aktiviteter under en eftermiddag i veckan.

Jan Granvik, ordförande för Musikerförbundet. (Foto: Buster Blaesild)

Välfärd. Välfärdssystemen står inför stora utmaningar och för att klara dessa behövs en mångfald av aktörer. Fokus i välfärdsdebatten måste därför flyttas från driftsform till kvalitet.

Barn och ungas instrumentspelande under skoltid hotas nu av ett nytt förslag.För första gången har det formulerats nationella mål för hur undervisni...

Det är bråda dagar på musikskolan Tonborgen i Nyköping. Åtta nya lärare ska skyndsamt anställas för att den nya kulturskolan i höst ska kunna ta emot 200 nya elever.

Regeringen har öronmärkt 100 miljoner kronor till kulturskolorna att i första hand sänka sina elevavgifter och i andra hand utöka kurserna.

Beslutet togs av kommunfullmäktige i torsdags. Uppdraget går till beredningen för samhällsutveckling.Enligt uppdraget syftar strategin till att skap...

Sidor