Arkiv

Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd ska göra en kartläggning för att hitta utbildad personal och få med fler konstformer för den kommunala kulturskolans framtid.

Tillsammans med Universitets- och högskolerådet ska Kulturrådet genomföra en kartläggning av landets högskoleutbildningar för att hitta fler utbildade lärare till de kommunala kulturskolorna.

Laholm Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram för 2018 går inte ihop med nuvarande verksamhet.

Inget melloparty i Linköping i år, men låtskrivaren Jonas Thander skapar ändå feststämning i sin gamla hemstad.

Foto: Peter Malmgren Danspedagogen Chanan Lareche undervisar barn på Sommarkulturskolan 2017.

LUND Efter många turer ska nu införandet av en kulturcheck åter upp i kommunstyrelsen för beslut.

Växjö kommuns utbildningsförvaltning svarar på Lärarförbundets debattartikel i Smålandsposten den 31 januari där Lärarförbundet skriver att lärarna

lund Förra året fick det folkliga arrangemanget Thomanders jul inte ekonomiskt stöd av kommunstyrelsen. Avslaget motiverades med att ansökan kom in för sent.

Robertsfors musikskolan firar 60 år. Musiken har en lång tradition i Robertsfors kommun. I slutet av 1800-talet bildades Robertsfors hornmusikkår och 1958 fattades det ett avgörande beslut.

Regeringen har avsatt cirka 100 miljoner kronor årligen i utvecklingsbidrag till kommunala kulturskolor i syfte att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Under 2017 fördelade Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor.

Är popmusik kultur? Den frågan ställde Destination Eskilstuna och organisationen Svensk Live vid ett seminarium på fredagen.

På onsdagen fick vi veta vilka som får årets Polarpris. Det är två som får priset och det är Afghanistans nationella musikinstitut i Kabul och en världskänd rockgrupp.

Integrationsprojektet på Kulturskolan har pågått ett år och resulterade på onsdagskvällen i föreställningen Come together. - Fast...

Musikskoleavtalet 2018 (15 feb, 2018)

Kopieringsavtalet för kommunala musik- och kulturskolor har förlängts och gäller för kalenderåret 2018 med en KPI-justering av tariffen.

Kulturskolan i Östra Göteborg kan andas ut. Det blir inga nedskärningar som först befarades.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och omra

Rektorsutbildning

Statens Kulturråd fördelar under 2018 nya bidrag till kulturskoleverksamhet. Ansökningsperioden är den 5 april till 3 maj, 2018.

KulturAkademin, som bedriver kulturskoleverksamhet i Storuman, har genomfört en kartläggning över situation kring psykisk ohälsa inom Kulturskolan i Västerbotten.

Sidor