Arkiv

Kulturskolan har länge kritiserats för att vara ojämlik. Nu ska regeringen skjuta till 40 miljoner kronor per år, som ska gå till rekrytering och utbildning.

För att kunskaperna ska öka för alla elever måste ojämlikheten i skolsystemet brytas. Regeringen har prioriterat skolan från dag ett och genomfört ett stort antal reformer.

Friskt vågat är... (19 sep, 2017)

Välkommen till höstens första Kulturskolan magasin.

Regeringen anslår nya miljoner i höstbudgeten för att minska lärarbristen. Bland annat läggs stora summor på olika utbildningar för blivande och redan verksamma lärare.

Det blir Simon Leidecker, 32 år, som tar över som chef för musikskolan i Oskarshamn.

Sammanfattning av budgeten kring det som rör kulturskoleverksamhet:

Fler lärare till kulturskolan - 25 miljoner 2018

Höjningen av årets kulturbudget är den största på åtminstone 20 år. Bland vinnarna finns biblioteken, den fria konsten och kulturskolan. Regeringen väljer också att satsa på kulturmiljöer.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Statens kulturråd tillförs 10 miljoner kronor från och med 2018 för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum i myndigheten.

En duktig politikers främsta egenskap är att kunna driva sitt partis politik utan att förminska sina meningsmotståndares personliga egenskaper. Det är något som alliansen borde träna på.

Här presenteras några av regeringens satsningar på utbildningsområdet i 2018 års budgetproposition.

Biblioteken, fria konstnärer, kulturskolan och "vissa museer". De framstår som vinnare i höstens kulturbudget.

Biblioteken, de fria konsterna, kulturskolan och ”vissa museer”. De framstår som vinnare i höstens kulturbudget.

Regeringen ökar kulturbudgeten med 745 miljoner nästa år, till 8,3 miljarder. Det mesta är känt sedan tidigare, men nytt är satsningar på kulturskol...

Inför ett tjugotal åhörare presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke Sveriges största kulturbudget någonsin. Särskilda satsningar kommer att ske för att bevara biblioteken och kulturskolan.

Regeringen satsar på kulturskolor. "Det är väldigt glädjande att man nu från regeringens sida belyser värdet av kulturskolan.

​Under onsdagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. Förslaget innehåller en rad skolsatsningar, både nya och tidigare kända.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Statens kulturråd tillförs 10 miljoner kronor från och med 2018 för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum i myndigheten.

Idag presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke förslag till ny kulturbudget. Det handlar om en rekordhöjning av kulturbudgeten och många satsning...

Inför ett tjugotal åhörare presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke Sveriges största kulturbudget någonsin. Särskilda satsningar kommer att ske för att bevara biblioteken och kulturskolan.

​Under onsdagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. Förslaget innehåller en rad skolsatsningar, både nya och tidigare kända.

Sidor