Arkiv

​Under onsdagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. Förslaget innehåller en rad skolsatsningar, både nya och tidigare kända.

I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att Statens kulturråd tillförs 10 miljoner kronor från och med 2018 för inrättandet av ett nationellt kulturskolecentrum i myndigheten.

Idag presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke förslag till ny kulturbudget. Det handlar om en rekordhöjning av kulturbudgeten och många satsning...

Inför ett tjugotal åhörare presenterade kulturminister Alice Bah Kuhnke Sveriges största kulturbudget någonsin. Särskilda satsningar kommer att ske för att bevara biblioteken och kulturskolan.

​Under onsdagen presenterade regeringen sin budgetproposition för 2018. Förslaget innehåller en rad skolsatsningar, både nya och tidigare kända.

El Sistema i Sverige och Pendo Amani i Kenya med stöd av Svenska Institutet utbyter kunskap i musik, ledarskap och demokrati. Ett ettårigt projekt m...

I över trettio år var Anders Jalkéus en av medlemmarna i a cappellagruppen The Real Group. Men 2015 sade han upp sig och blev i stället verksamhetschef för kulturskolan i Haninge.

Kulturnämnden och för- och grundskolenämnden har gemensamt beslutat att utreda förutsättningarna för en samordning av de befintliga kulturpedagogisk...

Kulturhuset tio14 i Falun, det vill säga gamla Folkets Hus, ger nu verkligen skäl för sitt namn då Kulturskolan äntligen har fått flytta in i de nyb...

I projektet "Sång på gång" vill Avesta kulturskola locka elever till musiken som annars inte hittar dit. Varje onsdag sjunger 100 elever från lågsta...

Jennie Winquist blir Älmhults kulturskolas nya rektor. Rektorstjänsten är på 60 procent, övriga 40 procent kommer hon att arbeta som musiklärare på skolan. Foto: Linnéa Petersson

Under ett helt läsår kommer unga särskilt motiverade filmelever få chansen att utveckla sitt filmskapande tillsammans.

Simon Camnerin är ny verksamhetschef för musikskolan i Oskarshamn. På onsdagskvällen uppträdde han tillsammans med kollegorna på biblioteket. Foto: Åsa A Cederbom

Kulturskolan Flen har breddat sitt utbud av kurser under hösten. Här kan du läsa om kurserna inom bild, slöjd och musik samt anmäla dig.

Slumpen gjorde att det blev trumpet för Filip Draglund. Han var sju år och skulle börja spela piano i kulturskolan i Solna, men kön var för lång.

Idag presenterar vi vår statsbudget för 2018 med titeln ”Vi förändrar makten”. Den innehåller mer än 70 reformer där vi konkretiserar vår politik i prioriterade förslag.

Kulturskolan Flen har breddat sitt utbud av kurser under hösten. Här kan du läsa om kurserna inom bild, slöjd och musik samt anmäla dig.

Det blir billigare att delta i Sölvesborgs musikskolas undervisning från och med nästa år, efter beslut om musikskolans taxor och ansvarsområde.

Tillskott på en halv miljon kronor minskade köerna. Numera är väntetiden till danskurserna ett år i stället för två.

Snart börjar bygget av Örebros kulturkvarter vid konserthuset. Det kommer att ta två år att bygga.

Sidor