Arkiv

Kulturskolerådet utvärderar nu tidningen Kulturskolan magasin, Facebook-grupper, nyhetsbrev och hemsida. En enkät har via e-post gått ut till samtliga kulturskolor.

Kulturskolan är vår viktigaste verksamhet för barns och ungdomars möjlighet att själva skapa kultur.

Genom bidrag från Kulturrådet expanderar den nuvarande musikskolan i Markaryd. Den nya Kulturskolan ska ge kurser i teckning och film.

Nu har musikskolan i Norsjö breddats till att bli kulturskola. Utökningen sker i etapper och först ut är dansen. ”Intresset är stort”, säger Henny From, som leder danslektionerna i Norsjö.

32 kommuner deltar i satsningen Mer för fler, ett nytt projekt som ska öka tillgängligheten och locka nya målgrupper till kommunernas kulturskolor och bibliotek.

Kulturskolan i Varberg startar kurser i nycirkus för att locka fler pojkar, men även nyanlända till kulturskolan.

Blockflöjtslektioner i den kommunala musikskolans regi, är det många av oss som har tragglat sig igenom i unga år. Men vad är egentligen bakgrunden till den breda musikundervisningen i Sverige?

Det har varit lite trögt att få barn att hitta till kulturskolans filmkurser. Därför ordnades det på måndagen en workshop i ämnet som en del av kommunens höstlovsaktiviteter.

Nu startar kulturprojektet ”Mer för fler”, där Norrköping och Finspång är bland de 32 kommuner i landet som deltar.

MunkedalSedan det inte längre går att få musikskoleundervisning under skoltid har musikskolan i Munkedal tappat en fjärdedel av sina elever.

VaraDen gamla musikskoleundervisningen stöps om. I framtiden ska kulturskolan nå ut till så många som möjligt vilket innebär ett arbetssätten förändras....

Vid senaste fullmäktige fick ledamöter och tjänstemän en glad överraskning när de trädde in i fullmäktigesalen vid Åbrogården. En liten scen hade byggts upp i ena änden.

Kommunfullmäktiges rambudget för 2018 och nämnden för bildning, fritid och kultur matchar inte helt. Differensen är på 4,3 miljoner kronor vilket gör att nämnden måste vara mer sparsamma.

Under torsdagen arrangerade Emmaboda Kulturskola en kortfilmsworkshop där barnen bland annat fick lära sig att göra ett bildmanus.

Skärpta riktlinjer är anledningen till att musikundervisningen flyttas – men samtidigt kommer den obligatoriska kulturskoleundervisningen att öka.

Kulturskolan i Norrköping sänker avgifterna för ämneskurser från 855 till 200 kronor per termin.

Gränna Kulturorganisationen Sharemusic & Performing Arts tilldelas miljonbidrag för att kunna utvecklas till ett nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering.

Markaryd Murtada Ibrahim är bildpedagog och serietecknare från Syrien.

Doris Aronsson slutar som chef för kulturskolan i Kalmar. Hon har varit chef i närmare tio år. Hon kommer att arbeta med andra frågor på kultur- och fritidsförvaltningen.

Valdemarsvik Kulturchefen Gun Töllefsen hoppas att Valdemarsviks kommun blir kulturskola redan nästa år.

Sidor