Arkiv

Den 4 augusti öppnar Kulturrådet för kommuner att söka utvecklingsbidrag till sina musik- och kulturskolor. Syftet med bidraget är att göra...

Instrumenttalundervisning i cello och arbete i El Sistema. Undervisning i sång, yngre åldrar samt till viss del rytmik

Stråkpedag, vikariat (18 maj, 2016)

Musikverksamheten på Kulturskolan riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 7 år till 20 år.

Danspedagog (18 maj, 2016)

Kulturskolan erbjuder dansundervisning på eftermiddagar och kvällar för barn och unga 4-20 år.

Hur kan vi göra elever mer delaktiga och involverade i kulturupplevelser och Skapande skola? Detta ska undersökas när man för första gången...

Pianolärare (19 maj, 2016)

Arbetsplatsbeskrivning

Satellitscener runt om i Göteborg. Söndag den 29 maj är det åter dags för kulturskolans elever att ta plats på Lisebergs scener i samband...

Instrumentallärare till Ånge Musikskola.

Framtidens Musikpris syfte är att lyfta fram behovet av satsningar på musikskapande för barn och unga.

Vi söker en musiklärare till Kulturskolan med undervisning inom tvärflöjt och ensemble/orkester samt eventuellt biinstrument.

 

Dramapedagog (26 maj, 2016)

Arbetsplatsbeskrivning

Barn och utbildningsförvaltningen i Salem väljer att satsa på att kulturskolan ska få samma förutsättningar till kvalitetsutveckling som kommunens &o

Kulturskolerådet lämnar förslag på kandidater till Akademien. Det kan vi bara göra med er hjälp.

Bye, bye biblioteket (29 maj, 2016)

Hammarö kommuns politiker har lagt ett förslag att minska kommunens utgifter med 30 miljoner kronor.

Paradorkester vann guld (29 maj, 2016)

Fin framgång för Skövdes musikskolan Skövdes musikskolas paradorkester vann guld vid tävlingar i Västerås i helgen. – Fantastiskt roligt,...

Rättvisan är produktiv (30 maj, 2016)

LEDARE Under vintern och våren har statsminister Stefan Löfven talat mycket om den framgångsrika nordiska modellen. Det gör han alldeles...

Plötsligt ökade elevantalet med 40 procent och ingen av de nya barnen kunde svenska. Det har gett en del problem – och 13 nya kompisar.

Konstmusiken är jämte folkmusiken vår djupaste musikaliska rot, vår musikkulturs fundament. Men i dag är den på väg att tigas ihjäl.Det...

Sidor