Arkiv

EKSJÖ Intresset för att spela klassiska orkesterinstrument minskar bland unga i Sverige, men i Eksjö går man mot strömmen. ”Fascinerande”, menar kulturskolchefen.

Y stad är, tillsammans med Ängelholm, den kommun i Skåne som lägger störst andel av budgeten på kultur. 3 procent av den totala budgeten läggs på kulturen.

Kulturenheten har sju miljoner i sökbara projektmedel för det fria kulturlivet 2018.

Hedemora kommun lägger 966 kronor på kultur per invånare. Det är den lägsta siffran i hela Dalarnas län och 120 kronor under rikssnittet.

Å ret 2018 har i stora delar av landet börjat stilla och vardagsglåmigt, men det finns anledning att tro att fortsättningen på året, på gott och ont, blir allt annat än det.

I december fick Statens Kulturråd nya uppgifter av regeringen. Ett kulturskolecentrum skall etableras.

Har du förslag på hur Kulturskolerådet ska utveckla eller förändra sin verksamhet?

Miljoner till världens barn

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Publicerat kl 21.47 Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus bekräftar för P4 Kronoberg att kulturskolans rektor Magnus Birgersson har sagt upp sig.

Efter bara en termin avgår Kulturskolans chef Magnus Birgersson. Under torsdagen ställde personalen därför in alla lektioner i protest mot den brist på kommunikation som råder.

Hon vann Funkisfestivalen (28 jan, 2018)

Kultur & Nöje 10:08 | 28 januari 2018 Inför en fullsatt Gustavsbergsteater tog Emma Halvarsson på lördagen hem vinsten i Värmdös första upplaga av Funkisfestivalen.

På mindre än tre år har Mohammad Al Balout etablerat sig i Sverige. Nu ska han hjälpa andra nyanlända att ta sig in i samhället.

Det övergripande temat för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 är Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden.

Nu har ett nytt år tagit sin början. 2018 är ett år som kommer att präglas mycket av partiernas tävlan om att lova sina väljare guld och gröna skogar.

I Växjö kommun har vi, fackförbund och arbetsgivare, ett samverkansavtal som utgår från MBL.

För att lättare hitta personal till kulturskolorna ska det göras en nationell kartläggning.Det är svårt för många kommuner att hitta utbildad personal som kan undervisa i kulturskolan.

Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd ska göra en kartläggning för att hitta utbildad personal och få med fler konstformer för den kommunala kulturskolans framtid.

Tillsammans med Universitets- och högskolerådet ska Kulturrådet genomföra en kartläggning av landets högskoleutbildningar för att hitta fler utbildade lärare till de kommunala kulturskolorna.

Sidor