ArkivARBETSUPPGIFTER
Teaterundervisning på Täby kulturskola/Ung Teater, samt eventuella samarbetsprojekt med andra verksamheter. 

Den 11 maj arrangerar SKL ett rådslag för kultur- eller utbildningsnämndsordföranden samt kulturchefer för att diskutera kulturskolornas utmaningar och framtid.

Från den 20 mars 2015 byter föreningen namn från Sveriges Musik- och Kulturskoleråd till Sveriges kulturskoleråd.

Sångpedagog 100 % (10 apr, 2015)

 

 

Fiolpedagog till Sigtuna (12 apr, 2015)

Kulturskolerådets statistik visar att kulturskolorna stärker sin roll som samhällets viktigaste insats för barns tillgång till kulturutövande.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och områden som

Kulturskolerådet har genomfört en analys av hur kulturskolorna finns med i de regionala kulturplanerna.

Temat för konferensen planeras bli kulturskola i samverkan.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls.

Monica Lindgren är professor i musikpedagogik, finns vid Göteborgs universitet och forskar just nu om El Sistema.

Arbetsbeskrivning

Vikarie i bild och form (13 maj, 2015)

Värmdö kulturskola har 33 anställda som undervisar såväl inom obligatoriska skolan som med frivilligundervisning.

Sidor