Arkiv

Problem med arbetstiderna skapar osämja bland personalen på kulturskolan. Det gör också att en del av kurserna kan tas bort mitt i terminen.

Kulturnämndens bokslut för 2016 presenterades på måndagen för kulturnämnden i Uppsala kommun. Resultatet: ett överskott på 6,3 miljoner kronor.

Nu får unga musiker testa på livet i en professionell symfoniorkester. Veckan avslutas med en konsert, men innan dess är det långa dagar med hård träning som gäller.

NyheterKulturnämnden har satsat på barn- och ungdomars kultur- och fritidsverksamhet, vilket har gett resultat.

En debatt om Gävles kulturpolitik har blossat upp, kring Martina Kyngäs, kultur- och fritidsnämndens ordförande. Nu har hon tagit sina Allianspartik...

InsändareAuroras politisering och ställningstagande i musikestetfrågan för Trollhättan gjorde mig djupt besviken.

Gävles rödgröna opposition har vaknat. Kulturen är ju grundläggande för samhället, visst ja.Oppositionen har sett vad kristdemokraten Martina Kyngäs...

DebattKultur och Fritidsnämnden är en viktig och värdefull nämnd där vi finner många av våra medborgare i kommunen engagerade. Nämndens verksamheter...

Införandet av musikcheckar i Staffanstorp kapade kön och fick fler att bli musikintresserade. Samtidigt ökade kostnaderna.

Kulturskolan växer vad gäller aktiviteter och elever. Men det är ännu några steg kvar på den långa vägen till att ge alla barn möjlighet till "estetiska uttryck".

Kulturskolan i Kungsbacka firar 50 år och bjuder på en fullspäckad vår med allsång, prova på-kvällar, musikalen Sound of Pisa och en jubileumsvecka ...

De ekonomiska villkoren för fria professionella kulturaktörerna har blivit allt tuffare. Nu är det dags att öka stödet till dem.

Tobias Broström hade en plan. Han ville först vinna erfarenheter av att spela i en orkester innan han började studera komposition. Och så gjorde han.

Pierre Swärd och Lina Larsson från Borlänge startar LP:s Musikskola. Den som vill förkovra sig i både sång och klaviatur är välkomna. Inga förkunska...

Trots mångårigt arbete med breddad rekrytering på de konstnärliga högskolorna i Sverige råder det fortfarande stor brist på mångfald när det gäller ...

DebattAlliansen skriver i sin senaste debattartikel, den 27 februari, att de genom att införa så kallade kulturcheckar vill minska de ekonomiska hin...

I Botkyrka kommun har man sedan ett halvår tillbaka tillsätta en tjänst som jobbar med att tillgängliggöra kultur och konstutbildningar för unga vux...

– Jag började jobba på ett flyktingboende och märkte att de inte hade så mycket kontakt med svenskar. Så jag bestämde mig för att starta en musiksko...

Studyalong heter e-tjänsten som ska göra kontakterna mellan elever, föräldrar och kulturskola enklare, snabbare och tydligare.

Kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke besöker Umeå den 10 mars. Ministern kommer bland annat att besöka utställningen Rock Art in Sápmi på Västerbottens museum och Umeå universitet.

Sidor