Arkiv

Kulturskolerådets remissyttrande tar sin utgångspunkt i de rekommendationer som Kulturskolerådets årsmöte beslutade om 2016 och som lämnades till Kulturskoleu

SKL har i samverkan med Kulturskolerådet och Biblioteksföreningen startat satsningen Mer för fler. Kulturverksamheterna når många men långt ifrån alla.

PlayAlong har tillsammans med Botkyrka kulturskola utvecklat StudyAlong.

Arvsfonden har nyligen beviljat drygt 2 miljoner kronor till Kulturskolerådets fortsatta arbete med ensamkommande och nyanlända i projektet Kulturskolan och barn på flyk

HÄSSLEHOLM. Kulturskolan i Hässleholm testar ett nytt sätt att lära ut. Under våren anordnar Kulturskolan, Tvåornas Kör, för alla som går i klass tv...

I november 2016 beviljades Västerås Kulturskola 1.500 000 kr från Kulturrådets Kulturskolepeng. Nu börjar bidraget ge frukt i verksamheten.

Kulturnämnden satsar en miljon för att stärka slöjden i Västra Götaland. Västarvet ansvarar för att genomföra satsningarna.

De allra flesta eleverna i landets kulturskolor spelar ett musikinstrument, som fiol. (AP Photo/Fernando Llano) Bild: Fernando Llano/AP Photo

Helsingborg är en stad med stort utbud av aktiviteter för barn, ungdomar och familjer. Trots det finns det många som inte kan ta del av dem, eftersom de inte har råd att ta sig dit.

Dagens kulturskola är starkt socialt snedrekryterad och når bara en bråkdel av varje årskull, samtidigt som det många andra kulturpedagogiska verksamheter riktade till barn och unga faller utanför

Nu är anmälan öppen för nästa kull att söka till universitetets 3-åriga teaterpedagogprogram som drog igång i höstas och som är det enda i sitt slag i Sverige.

Vilken ynnest, att bo i Färjestadsområdet! Funderar på att flytta dit. Där är säkert alla jättelyckliga och glada, för där finns det mesta att tillgå i närområdet.

Read more

De är unga. De är engagerade. De vill vara med och påverka sin vardag och framtiden och de gör det.

Låt kommunerna bestämma (29 mar, 2017)

Debatt Regeringen har öronmärkt 100 miljoner kronor till kulturskolorna att i första hand sänka elevavgifterna och i andra hand utöka kurserna.

LedareKarl af Geijerstam: Allvarligt rekryteringsproblem av orkestermusiker.

Det är bråda dagar på musikskolan Tonborgen i Nyköping. Åtta nya lärare ska skyndsamt anställas för att den nya kulturskolan i höst ska kunna ta emot 200 nya elever.

Barn och ungas instrumentspelande under skoltid hotas nu av ett nytt förslag.För första gången har det formulerats nationella mål för hur undervisni...

Välfärd. Välfärdssystemen står inför stora utmaningar och för att klara dessa behövs en mångfald av aktörer. Fokus i välfärdsdebatten måste därför flyttas från driftsform till kvalitet.

Jan Granvik, ordförande för Musikerförbundet. (Foto: Buster Blaesild)

Sidor