Arkiv

Barnrättighetsutredningen har i ett betänkande lämnat förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), samt en rad &ar

Smalare utbud på Kulturhuset är att vänta när kulturen i Bollnäs ska spara pengar. I framtiden kommer fokus läggas på akter som drar mycket...

KULTUR "Jätteroligt", säger Kulturskolans chef Hans Eriksson om sänkt terminsavgift och fler tjänster inom Kulturskolan.

Det kostar olika mycket för barn att utöva kultur beroende på var man bor. Mitt i har jämfört vad kommunala kulturskolor kostar i...

Varje år har Sandvikens Kulturskola ca 100 evenemang där elever i åldrarna 5 - 19 år har möjlighet att vara med.

Blåsorkestern uppsagd (13 okt, 2016)

Musikskolan ska flytta in i Godsmagasinet Ljungby Efter 20 år säger Ljungby kommun upp Blåsorkesterns kontrakt på Godsmagasinet.

Miljöpartiet efterlyser ett tydligare barnperspektiv när Örebro växer. Kommunen måste erbjuda barnen säkra vägar till skolan, utrymme att...

Gustav Fridolin, utbildningsminister, Aftonbladet, 14 oktober 2016 I mars 2014 publicerade Miljöpartiet en plan med reformer som vi såg är...

När allt fler kulturskolor breddar sitt utbud för att fler barn och unga ska vilja vara med har kravet på utbildade kulturskolelärare växt....

För Ella Snellman var dans och gymnastik alltid en hobby. Beslutet att satsa på dansen på heltid var svårt att ta. Nu är Ella fast besluten...

Någon reglering (med lagar) föreslås inte, men utredaren Monica Lindgren vill ha ett ökat nationellt engagemang för kulturskolan.

Våren 2015 beslutade regeringen att Kulturskolan skulle utredas, idag presenterades resultatet. Utredarna pekar på en rad förslag för att...

Ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor till de kommunala kulturskolorna och ett nationellt kulturskolecentrum. Det är två av förslagen...

Gruppundervisning bör utgöra normen i kulturskolan. Det menar utredarna bakom den statliga kulturskoleutredning som presenterades för...

Bilden: Garnalia är Lindesbergs kommuns kulturskola

I dag (24 oktober) överlämnades Kulturskoleutredningens betänkande ”En inkluderande...

Ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor, nya lärarutbildningar och ett nationellt Kulturskolecentrum. Det är några av förslagen på hur...

KULTURSKOLAN. Det måste till en bättre samordning och en starkare statlig styrning för att kulturskolan ska fortsätta vara relevant i...

200 miljoner kronor ska satsas för att sätta nationella mål. Det är ett av förslagen i kulturskoleutredningen som har kartlagt hur landets...

Flera kommuner vill bygga en ny scen för Operan och Dramaten. Sundbyberg föreslår miljonprogramsområdet Hallonbergen.

DEBATT: Centerpartiets budgetförslag

Sidor