Arkiv

Kommunstyrelsen i Vilhelmina har fått in en vädjan från en privatperson. Denne vädjar att Vilhelmina kommun ska starta upp en musikskola...

Utbildning/TT Relaterat Kulturskolan i Uddevalla välkomnar höstens danselever med uppmaningen att undvika klädsel som "objektifierar...

Lunds unga pianister får inte spela på stadens konsertflygel. Flygeln, en Steinway D, anses för värdefull. – Trams, säger konsertpianisten...

För första gången i svensk historia fördelas ett statsbidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet. Runt 200 miljoner skall fördelas under 2016 och 2017.

Filminstitutets stöd till filmkulturell verksamhet för barn och unga kan sökas av kommunal verksamhet två gånger om året.

SKL:s kulturpolitiska konferens äger rum i Skövde den 17-18 oktober.

Cecilia Frostensson har skrivit en uppsats om kulturskolan. Fokus är kompetensutveckling i den egna praktiken.

Staten ger och staten tar (20 sep, 2016)

I årets kulturbudget tillförs 58 miljoner kronor till de regionala musikinstitutionerna. Det är glädjande. Men eftersom...

Utmanande silverprat (22 sep, 2016)

Om man tar ett silver i OS, är man då näst bäst i hela världen i den sporten de närmaste fyra åren?

Inget är så bra att det inte kan bli bättre! Luleå Kulturskola har fått flera priser och framhålls ofta som ett nationellt föredöme....

Debatt. Kulturskolan förväntas ha kompetens inom många områden och till ett brett spektra av syften. Inom vissa verksamheter, eller för...

Nu är hösten kommen.

BUDGET Sänkning av terminsavgiften på Kulturskolan från 800 till 200 kronor. Riktat stöd till de skolor som har de tuffaste utmaningarna.

Kulturpolitik. I halvtid till nästa val står det klart att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm inte förmår utveckla kulturpolitiken...

Barnrättighetsutredningen har i ett betänkande lämnat förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), samt en rad &ar

Smalare utbud på Kulturhuset är att vänta när kulturen i Bollnäs ska spara pengar. I framtiden kommer fokus läggas på akter som drar mycket...

KULTUR "Jätteroligt", säger Kulturskolans chef Hans Eriksson om sänkt terminsavgift och fler tjänster inom Kulturskolan.

Det kostar olika mycket för barn att utöva kultur beroende på var man bor. Mitt i har jämfört vad kommunala kulturskolor kostar i...

Varje år har Sandvikens Kulturskola ca 100 evenemang där elever i åldrarna 5 - 19 år har möjlighet att vara med.

Blåsorkestern uppsagd (13 okt, 2016)

Musikskolan ska flytta in i Godsmagasinet Ljungby Efter 20 år säger Ljungby kommun upp Blåsorkesterns kontrakt på Godsmagasinet.

Sidor