Arkiv

Ett nytt statsbidrag på 200 miljoner kronor, nya lärarutbildningar och ett nationellt Kulturskolecentrum. Det är några av förslagen på hur...

KULTURSKOLAN. Det måste till en bättre samordning och en starkare statlig styrning för att kulturskolan ska fortsätta vara relevant i...

200 miljoner kronor ska satsas för att sätta nationella mål. Det är ett av förslagen i kulturskoleutredningen som har kartlagt hur landets...

Flera kommuner vill bygga en ny scen för Operan och Dramaten. Sundbyberg föreslår miljonprogramsområdet Hallonbergen.

DEBATT: Centerpartiets budgetförslag

Regeringen presenterade Kulturskoleutredningen. Det är bra att regeringen betonar kulturskolornas betydelse och viktigt att kommunerna är...

Den 24 oktober överlämnade Kulturskoleutredningen sitt betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund” till Kultur- och...

Mer pengar till kulturskolan, familjerättsbyrån och en öppen förskola riktad till nyanlända och asylsökande. Det är några av punkterna som...

Tillgången på kultur ska inte styras av var man bor, anser utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Det är viktigt att vi har ett bra...

Vadstena Musikskolan i Vadstena har spelat ut sin roll. Nu är det Kulturskolan som gäller. Och den växer så det knakar.

"Jag ville samla de allra bästa musikerna i sydöstra Sverige för att sätta ihop ett storband. Och det gick alldeles utmärkt" säger P-O...

LÄRARLÖNELYFTET · ”Vill ni på allvar bidra till en samling för läraryrkets attraktivitet, mota lärarbristen och vara attraktiva...

Budgeten för kulturskolan på Hammarö kommer att minska under nästa år. Solveig Hagström är kulturchef inom kommunen och hon är oroad.
– För...

Under kvällens kommunfullmäktige i Bollnäs beslutas det om kulturnämnden ska slippa att återställa sitt underskott från förra året....

ESLÖV Gamla Spritfabriken kan komma att hysa Kulturskolan i Eslöv. Den politiska majoriteten vill att saken snabbutreds trots att...

Kulturskolan blir dyrare (30 okt, 2016)

Kommentera
Skriv ut

Lyssna

Terminsavgiften till kulturskolan höjs med 100 kronor per elev och termin. Bakgrunden är att kulturskolan...

ÅMÅL: Politiska majoriteten tackade för påbackningen Musikskolan i Åmål blir inte bara avgiftsfri nästa år. Enhetshyra införs för alla...

Enligt Pajala kommuns strukturplan skulle kommunen spara pengar på att stänga årskurs 6-9 i Tärendö och Junosuando och barnen skulle bussas...

Igår presenterade de rödgröna sin vårbudget. En del får mer pengar än tidigare, medan andra projekt läggs på is.

ESLÖV Kultur- och fritidsnämnden känner sig inte överkörd av kommunalråden vad gäller kulturskolans placering. – Vi har nu två seriösa...

Sidor